جستجو
فیلتر ها
بستن

آبشار تهران به روستای وردیج آبان 94

روستای وردیج و واریش به علت دارا بودن سنگهای با اشکال عجیب معروف می باشند. 1394/08/15

QR-Code

بنا بر قرار تعیین شده راس ساعت 7:30 دقیقه دوستان شروع به تجمع در پارکینگ آبشار تهران نمودند. اما به علت تاخیر تعدادی از دوستان در نهایت برنامه راس ساعت 9 از پارکینگ شروع شد.

ساعت 9:30 به تقاطع فرعی روستای وردیج و تقاطع همت رسیدیم. مسیر از همان ابتدا دارای شیب تند است و پس از دو ساعت و نیم رکاب زدن، در نهایت پس از عبور از روستای وردیج، به منطقه توریستی روستای واریش رسیدیم. این روستا به علت دارا بودن سنگهای با اشکال عجیب معروف می باشد. پس از خوردن میان وعده و استراحت و کمی رکاب زدن در شیب های سنگی تند و عکس گرفتن به سمت پائین حرکت کردیم.

سرانجام ساعت 13:30 به پارکینگ رسیدیم و برنامه به پایان رسید.

طول مسیر: 15 کیلومتر

نفرات شرکت کننده: ارسلان قلی پور، آقایان مهدی فرهنگ، افشین ثقفی، یحیی شکری، امیر آرزه، صادق صالحی زاده، داریوش احمدپور، فرهاد سروش و آقای اسدی

سرپرست برنامه: آقای ارسلان قلی پور

عکس و گزارش از آقای ارسلان قلی پور

بنا بر قرار تعیین شده راس ساعت 7:30 دقیقه دوستان شروع به تجمع در پارکینگ آبشار تهران نمودند. اما به علت تاخیر تعدادی از دوستان در نهایت برنامه راس ساعت 9 از پارکینگ شروع شد.

ساعت 9:30 به تقاطع فرعی روستای وردیج و تقاطع همت رسیدیم. مسیر از همان ابتدا دارای شیب تند است و پس از دو ساعت و نیم رکاب زدن، در نهایت پس از عبور از روستای وردیج، به منطقه توریستی روستای واریش رسیدیم. این روستا به علت دارا بودن سنگهای با اشکال عجیب معروف می باشد. پس از خوردن میان وعده و استراحت و کمی رکاب زدن در شیب های سنگی تند و عکس گرفتن به سمت پائین حرکت کردیم.

سرانجام ساعت 13:30 به پارکینگ رسیدیم و برنامه به پایان رسید.

طول مسیر: 15 کیلومتر

نفرات شرکت کننده: ارسلان قلی پور، آقایان مهدی فرهنگ، افشین ثقفی، یحیی شکری، امیر آرزه، صادق صالحی زاده، داریوش احمدپور، فرهاد سروش و آقای اسدی

سرپرست برنامه: آقای ارسلان قلی پور

عکس و گزارش از آقای ارسلان قلی پور

فروش این محصول به پایان رسیده است