جستجو
فیلتر ها
بستن

کلاس آموزش سنگنوردی مهر 94

کلاس کارآموزی سنگ در روزهای اول، دوم و سوم مهرماه 94 در بند یخچال برگزار گردید.

QR-Code

کلاس کارآموزی سنگ در روزهای اول، دوم و سوم مهرماه 94 در منطقه بند یخچال برگزار گردید.

این دوره کلاس های آموزشی تحت نظر مربیان فدراسیون و سرپرستی آقای حسن صحرایی انجام گردید.

عکس از آقای حسن صحرایی

کلاس کارآموزی سنگ در روزهای اول، دوم و سوم مهرماه 94 در منطقه بند یخچال برگزار گردید.

این دوره کلاس های آموزشی تحت نظر مربیان فدراسیون و سرپرستی آقای حسن صحرایی انجام گردید.

عکس از آقای حسن صحرایی

فروش این محصول به پایان رسیده است