جستجو
فیلتر ها
بستن

دوچرخه سواری مسیر دشت لار تیر 95

برنامه: دوچرخه سواری مسیر دشت لار منطقه: گرمابدر – فشم - تهران تاریخ اجرای برنامه: 1395/04/04 تعداد همنوردان: 5 نفر سرپرست: آقای مهدي فرهنگ

QR-Code

مسیر از جاده خاکی و پرشیب دهکده گرمابدر در فاصله 15 کیلومتری جاده آسفالته فشم به سمت شرق آغاز میشود و تا گردنه خاتون بارگاه به طول تقریبی 7 کیلومتر ادامه مییابد. پس از آن با فرود در جاده خاکی به دره لار به طول 5 کیلومتر میتوانیم تمامی دشت لار با عبور از رودخانه به سمت چپ یک مسیر خاکی و دشت تا دریاچه سد ادامه دهیم. تاسیسات سد لار در کوهپایه قله دماوند و سپس بخش پلور در جاده آسفالته را طی کنیم (طول این مسیر از ابتدای دشت لار تا پلور 50 کیلومتر است).
ساعت حركت از اسلامشهر 4:30
استارت از محيط باني گرمابدر 7:30
گردنه يونه زار 9:30 (خاتون بارگاه)
دره لار 10:30
امازاده پنج تن 12:30
پلور 18:30
 
نفرات گروه دوچرخه سواري:
آقایان: افشين ثقفي . يوسف يعقوبي . پرويز قلي پور . امير آرزه . مهدي فرهنگ
مسیر از جاده خاکی و پرشیب دهکده گرمابدر در فاصله 15 کیلومتری جاده آسفالته فشم به سمت شرق آغاز میشود و تا گردنه خاتون بارگاه به طول تقریبی 7 کیلومتر ادامه مییابد. پس از آن با فرود در جاده خاکی به دره لار به طول 5 کیلومتر میتوانیم تمامی دشت لار با عبور از رودخانه به سمت چپ یک مسیر خاکی و دشت تا دریاچه سد ادامه دهیم. تاسیسات سد لار در کوهپایه قله دماوند و سپس بخش پلور در جاده آسفالته را طی کنیم (طول این مسیر از ابتدای دشت لار تا پلور 50 کیلومتر است).
ساعت حركت از اسلامشهر 4:30
استارت از محيط باني گرمابدر 7:30
گردنه يونه زار 9:30 (خاتون بارگاه)
دره لار 10:30
امازاده پنج تن 12:30
پلور 18:30
 
نفرات گروه دوچرخه سواري:
آقایان: افشين ثقفي . يوسف يعقوبي . پرويز قلي پور . امير آرزه . مهدي فرهنگ
فروش این محصول به پایان رسیده است