جستجو
فیلتر ها
بستن

شرایط کاندید شدن در هیئت مدیره فرودین 95

شرایط مورد نیاز اعضای گروه به منظور کاندید شدن در هیئت مدیره

QR-Code

1_ مسئول فنی: دو سال سابقه عضویت در گروه، دارای مدرک کوهپیمایی و یخ و برف

2_ مسئولین مالی، آموزش، تدارکات، روابط عمومی، کمیته بانوان و بازرس: یک سال سابقه عضویت در گروه و دارای مدرک کوهپیمایی
3_ سرپرست گروه: توسط هیئت مدیره انتخاب خواهد شد

 

کسانی که در قبال گروه احساس مسئولیت می کنند، جهت کاندید شدن در پست مربوطه رزومه خود را به شماره 09192280129 آقای بهمنی ارسال نمایند.

لطفا رزمه ارسالی دارای اطلاعات زیر باشد:

کاندیدای مسئولیت ..........

نام و نام خانوادگی ..........

میزان تحصیلات ..........

شغل ..........

تاریخ شروع کوهنوردی ..........

دوره های آموزشی ..........

1_ مسئول فنی: دو سال سابقه عضویت در گروه، دارای مدرک کوهپیمایی و یخ و برف

2_ مسئولین مالی، آموزش، تدارکات، روابط عمومی، کمیته بانوان و بازرس: یک سال سابقه عضویت در گروه و دارای مدرک کوهپیمایی
3_ سرپرست گروه: توسط هیئت مدیره انتخاب خواهد شد

 

کسانی که در قبال گروه احساس مسئولیت می کنند، جهت کاندید شدن در پست مربوطه رزومه خود را به شماره 09192280129 آقای بهمنی ارسال نمایند.

لطفا رزمه ارسالی دارای اطلاعات زیر باشد:

کاندیدای مسئولیت ..........

نام و نام خانوادگی ..........

میزان تحصیلات ..........

شغل ..........

تاریخ شروع کوهنوردی ..........

دوره های آموزشی ..........

فروش این محصول به پایان رسیده است