جستجو
فیلتر ها
بستن

قلل هرزه کوه و برج مرداد 95

برنامه: قلل هرزه کوه و برج منطقه: لالون - رودبار و قصران - شمیران - تهران تاریخ اجرای برنامه: 1395/05/01 تعداد همنوردان: 20 نفر سرپرست: آقای داود رضایی

QR-Code

در مورخ جمعه 95/5/1 گروه کوهنوردي جوان اسلامشهر متشکل از يک تيم توسط يکدستگاه ميني بوس و يکدستگاه خودروي سواري شخصي برنامه صعود به قله برج و هرزه کوه را در ساعت 4:45 صبح از اسلامشهر حرکت نموده و در ساعت 7:30 پس از رسيدن به روستاي زيبايي لالون از توابع بخش رودبارقصران، اعضاي تيم حرکت خود را به مسير قلل مذکور آغاز نمودن و بعد از گذشت از مسير زيباي رودخانه لالون و گاهي اوقات عبور از عرض رودخانه در اين گرماي طاقت فرساي تابستان، خنکاي نسيم صبحگاهي رودخانه مفرح بخش روح و جسم مان مي شد، در ساعت 9:15 رسيديم به چشمه معدني تلخ آب و پس از استراحت و صرف صبحانه حدود 45 دقيقه به راه خود ادامه داديم.

هر چقدر جلوتر مي رفتيم مناظر زيباتر و چشم انداز بهتري داشت. گذر از کنار يخچال بزرگ تونل برفي و آبشار هاي دور نماي دره ها در امتداد غرب چشم هايمان را نوازش مي کرد. ساعت11 پس از گذراندن مسير به آبشارخروشان لالون رسيدم و پس از رفع خستگي و برداشتن آب از چشمه ايي که در قسمت شمالي آبشار قرار داشت به ابتداي شيب قله در امتداد شمال شرق ادامه داديم. البته اين مسير تا حدود نسبتاً زيادي از فراواني آب زلال و گوارا برخودار بود و نيازي به آب اضافه و سنگين کردن کوله ها نبود.

هر چقدر به سمت گردنه برج و ابتداي مسير قله خلنو نزديک مي شديم درجه شيب تند تر مي شد. وقتي که به گردنه قله برج رسيديم کوهنوردان زيادي رو از دورنماي قله خلنو مي ديدم که در نزديکي قله از مسير جنوبي قله خلنو و تعداي با توجه به توانايي شان از مسير تيغه اي ژاندارک در حال تلاش بودند. لازم به ذکر است در روي گردنه مسير قله خلنو و برج توسط پاکوپ کاملاً مشخص بود و افرادي که قصد صعود به قله خلنو رو داشتن لازم به صعود به قله برج نبود واز روي گردنه به سمت راست گردنه در امتداد شمال شرق مسير را ادامه مي دادند.

در ساعت 13:30 تيم 12 نفره موفق به صعود قله برج شديم و جشن صعود خود را برپا کرديم و با هماهنگي به عمل آمده از قبل تعداد 3 نفر از اعضاي تيم ازقله برج با توجه به نبودن مسير پاکوپ از قله برج به سمت قله هرزه کوه حرکت کردند و از سمت چپ قله از مسيري ريزشي فرود زدند و از سمت چپ قله سنگي و برج مانندي را تراورس کرده و در ادامه ساعت 14:45 قله هرزه کوه رو صعود کردند.
پس از استراحت و گرفتن چند عکس يادگاري مسير برگشت را از همان مسير صعود در پيش گرفته و ساعت 20 همگي پاي ميني بوس رسيديم و بلافاصله حرکت کرديم و بالاخره ساعت 1:30 بامداد از ترافيک فشم درآمديم و ساعت 2:30 به اسلامشهر رسيديم. تشکر مي کنيم از مسئولين نامحترم!!!!
در اينجا جا دارد که از تمامي تک تک اعضاي محترم شرکت کننده در برنامه به سبب همکاري خوب شان و جناب آقاي داود رضايي بعنوان سرپرست گروه که با اصول درست سرپرستي موفق به صعود همزمان دو قله برج و هرزه کوه شديم سپاسگزاريم.

سرپرست برنامه: داود رضايي

کمک سرپرست و گزارش: رسول رحيمي

اعضاي شرکت کننده:

خانمها: احمدي، ميرزايي، رجبي، نوري

آقايان: کريم جعفري، رسول رحيمي، ارسلان قلي پور، پرويز قلي پور، داريوش احمدپور، جواد حيدري، هادي سنقري، بهروز عسگري، کورش دالوند، نصيري، منوچهر محمدي، يحيي شکري، حميدرضا دادجو، مهدي فرهنگ، رضا منفرد، داود رضائي.

در مورخ جمعه 95/5/1 گروه کوهنوردي جوان اسلامشهر متشکل از يک تيم توسط يکدستگاه ميني بوس و يکدستگاه خودروي سواري شخصي برنامه صعود به قله برج و هرزه کوه را در ساعت 4:45 صبح از اسلامشهر حرکت نموده و در ساعت 7:30 پس از رسيدن به روستاي زيبايي لالون از توابع بخش رودبارقصران، اعضاي تيم حرکت خود را به مسير قلل مذکور آغاز نمودن و بعد از گذشت از مسير زيباي رودخانه لالون و گاهي اوقات عبور از عرض رودخانه در اين گرماي طاقت فرساي تابستان، خنکاي نسيم صبحگاهي رودخانه مفرح بخش روح و جسم مان مي شد، در ساعت 9:15 رسيديم به چشمه معدني تلخ آب و پس از استراحت و صرف صبحانه حدود 45 دقيقه به راه خود ادامه داديم.

هر چقدر جلوتر مي رفتيم مناظر زيباتر و چشم انداز بهتري داشت. گذر از کنار يخچال بزرگ تونل برفي و آبشار هاي دور نماي دره ها در امتداد غرب چشم هايمان را نوازش مي کرد. ساعت11 پس از گذراندن مسير به آبشارخروشان لالون رسيدم و پس از رفع خستگي و برداشتن آب از چشمه ايي که در قسمت شمالي آبشار قرار داشت به ابتداي شيب قله در امتداد شمال شرق ادامه داديم. البته اين مسير تا حدود نسبتاً زيادي از فراواني آب زلال و گوارا برخودار بود و نيازي به آب اضافه و سنگين کردن کوله ها نبود.

هر چقدر به سمت گردنه برج و ابتداي مسير قله خلنو نزديک مي شديم درجه شيب تند تر مي شد. وقتي که به گردنه قله برج رسيديم کوهنوردان زيادي رو از دورنماي قله خلنو مي ديدم که در نزديکي قله از مسير جنوبي قله خلنو و تعداي با توجه به توانايي شان از مسير تيغه اي ژاندارک در حال تلاش بودند. لازم به ذکر است در روي گردنه مسير قله خلنو و برج توسط پاکوپ کاملاً مشخص بود و افرادي که قصد صعود به قله خلنو رو داشتن لازم به صعود به قله برج نبود واز روي گردنه به سمت راست گردنه در امتداد شمال شرق مسير را ادامه مي دادند.

در ساعت 13:30 تيم 12 نفره موفق به صعود قله برج شديم و جشن صعود خود را برپا کرديم و با هماهنگي به عمل آمده از قبل تعداد 3 نفر از اعضاي تيم ازقله برج با توجه به نبودن مسير پاکوپ از قله برج به سمت قله هرزه کوه حرکت کردند و از سمت چپ قله از مسيري ريزشي فرود زدند و از سمت چپ قله سنگي و برج مانندي را تراورس کرده و در ادامه ساعت 14:45 قله هرزه کوه رو صعود کردند.
پس از استراحت و گرفتن چند عکس يادگاري مسير برگشت را از همان مسير صعود در پيش گرفته و ساعت 20 همگي پاي ميني بوس رسيديم و بلافاصله حرکت کرديم و بالاخره ساعت 1:30 بامداد از ترافيک فشم درآمديم و ساعت 2:30 به اسلامشهر رسيديم. تشکر مي کنيم از مسئولين نامحترم!!!!
در اينجا جا دارد که از تمامي تک تک اعضاي محترم شرکت کننده در برنامه به سبب همکاري خوب شان و جناب آقاي داود رضايي بعنوان سرپرست گروه که با اصول درست سرپرستي موفق به صعود همزمان دو قله برج و هرزه کوه شديم سپاسگزاريم.

سرپرست برنامه: داود رضايي

کمک سرپرست و گزارش: رسول رحيمي

اعضاي شرکت کننده:

خانمها: احمدي، ميرزايي، رجبي، نوري

آقايان: کريم جعفري، رسول رحيمي، ارسلان قلي پور، پرويز قلي پور، داريوش احمدپور، جواد حيدري، هادي سنقري، بهروز عسگري، کورش دالوند، نصيري، منوچهر محمدي، يحيي شکري، حميدرضا دادجو، مهدي فرهنگ، رضا منفرد، داود رضائي.

فروش این محصول به پایان رسیده است