جستجو
فیلتر ها
بستن

قله کلکچال دی 94

تعداد همنوردان: 12 نفر تاریخ: 1394/10/25 سرپرست: آقای رجبعلی بهمنی

QR-Code

موقعیت جغرافیایی

کلکچال نام یکی از قلل شمال تهران و همچنین نام یکی از پناهگاه‌های کوهنوردی در همین محدوده است. ارتفاع پناهگاه کلکچال 2600 متر و ارتفاع قلة کلکچال 3350 متر است. این پناهگاه سه مسیر دسترسی دارد: پارک جمشیدیه، گلاب‌دره و دره وزباد. پناهگاه کلکچال در سال 1339 توسط سازمان پیش‌آهنگی ساخته شد. بر روی برج سفید آن نام گروه‌های پیش‌آهنگی به چشم می‌خورد.

قلة کلکچال در ناحیه البرز مرکزی است، و در سمت غرب گردنة آن قلة اسپیلت واقع است. پس از صعود قلة کلکچال، در صورت ادامه مسیر از طریق یال شمالی، بر روی خط‌الراسی قرار می‌گیریم که از غرب به قلل لزون، پیازچال و نهایتا توچال منتهی می‌شود، و از شرق نیز پس از عبور از تیغه‌های دارآباد به قلة دارآباد می‌رسد.

به اعتقاد برخی از مردم، کلکچال خانة دیو سپید بوده. در منظومه حماسی از رزم رستم و اشترنگ، فرزند دیو سپید، در کلکچال سخن رفته است:

شرح برنامه

تعداد نفرات: پس از فراخوان تا ظهر روز پنج شنبه تعداد 12 نفر ثبت نام کردند ولی تعداد 2 نفر از آمدن به برنامه انصراف دادند وبا تعداد 10 نفر برای صعود به سمت قله حرکت کردیم

ساعت حرکت: طبق اعلام قبلی رأس ساعت 5 صبح با توقف 10 دقیقه با تعداد 8 از اسلامشهر نفر حرکت کردیم. دربین مسیر طبق قرار قبلی آقایان ارسلان و پرویز قلی پور در شهرک راه آهن سوار شدند و در ساعت 6:45  به پارک جمشیدیه رسیدیم و پس از معرفی و چیدمان گروه برای صعوددرساعت 8 به سمت قله حرکت کردیم

 ساعت و مکان صرف صبحانه: ساعت 8:45 دقیقه پناهگاه کلکچال

مدت زمان طی مسیر از اسلامشهر تا پارک جمشیدیه: یک ساعت و نیم

زمان حضور در  پارک جمشیدیه : ساعت 6:45 دقیقه صبح

ساعت و مدت زمان صعود: ساعت 12:30 به مدت 5 ساعت و نیم با احتصاب صرف صبحانه و استراحت بین راه با تعداد 8 نفر

زمان و محل صرف نهار: ساعت 13:15 در ارتفاع 3000 متر به مدت 30 دقیقه

ساعت و مدت زمان برگشت: ساعت 16:30 دقیقه به مدت 4 ساعت با احتصاب صرف نهار

مدت زمان و ساعت رسیدن به اسلامشهر:  در ساعت 18 جمعا 13 ساعت

هزینه برنامه : مبلغ 20000 تومان بعنوان کرایه مینی بوس وحق برنامه گروه برای هرنفر

همنوردان شرکت کننده در برنامه:

رجبعلی بهمنی : سرپرست برنامه ،تلفن تماس 09192280129

1- ارسلان قلی پور 2- پرویز قلی پور 3- یحیی شکری 4- احدرحیم زاده 5- عرفان قربانی 6- رضاعاکفیان 7- سعید سهیلی 8- صادق صالح زاده 9- دادجو 10-کریم جعفری

تهیه و تنظیم گزارش : آقای رجب علی بهمنی

عکس از : آقای رجب علی بهمنی

موقعیت جغرافیایی

کلکچال نام یکی از قلل شمال تهران و همچنین نام یکی از پناهگاه‌های کوهنوردی در همین محدوده است. ارتفاع پناهگاه کلکچال 2600 متر و ارتفاع قلة کلکچال 3350 متر است. این پناهگاه سه مسیر دسترسی دارد: پارک جمشیدیه، گلاب‌دره و دره وزباد. پناهگاه کلکچال در سال 1339 توسط سازمان پیش‌آهنگی ساخته شد. بر روی برج سفید آن نام گروه‌های پیش‌آهنگی به چشم می‌خورد.

قلة کلکچال در ناحیه البرز مرکزی است، و در سمت غرب گردنة آن قلة اسپیلت واقع است. پس از صعود قلة کلکچال، در صورت ادامه مسیر از طریق یال شمالی، بر روی خط‌الراسی قرار می‌گیریم که از غرب به قلل لزون، پیازچال و نهایتا توچال منتهی می‌شود، و از شرق نیز پس از عبور از تیغه‌های دارآباد به قلة دارآباد می‌رسد.

به اعتقاد برخی از مردم، کلکچال خانة دیو سپید بوده. در منظومه حماسی از رزم رستم و اشترنگ، فرزند دیو سپید، در کلکچال سخن رفته است:

شرح برنامه

تعداد نفرات: پس از فراخوان تا ظهر روز پنج شنبه تعداد 12 نفر ثبت نام کردند ولی تعداد 2 نفر از آمدن به برنامه انصراف دادند وبا تعداد 10 نفر برای صعود به سمت قله حرکت کردیم

ساعت حرکت: طبق اعلام قبلی رأس ساعت 5 صبح با توقف 10 دقیقه با تعداد 8 از اسلامشهر نفر حرکت کردیم. دربین مسیر طبق قرار قبلی آقایان ارسلان و پرویز قلی پور در شهرک راه آهن سوار شدند و در ساعت 6:45  به پارک جمشیدیه رسیدیم و پس از معرفی و چیدمان گروه برای صعوددرساعت 8 به سمت قله حرکت کردیم

 ساعت و مکان صرف صبحانه: ساعت 8:45 دقیقه پناهگاه کلکچال

مدت زمان طی مسیر از اسلامشهر تا پارک جمشیدیه: یک ساعت و نیم

زمان حضور در  پارک جمشیدیه : ساعت 6:45 دقیقه صبح

ساعت و مدت زمان صعود: ساعت 12:30 به مدت 5 ساعت و نیم با احتصاب صرف صبحانه و استراحت بین راه با تعداد 8 نفر

زمان و محل صرف نهار: ساعت 13:15 در ارتفاع 3000 متر به مدت 30 دقیقه

ساعت و مدت زمان برگشت: ساعت 16:30 دقیقه به مدت 4 ساعت با احتصاب صرف نهار

مدت زمان و ساعت رسیدن به اسلامشهر:  در ساعت 18 جمعا 13 ساعت

هزینه برنامه : مبلغ 20000 تومان بعنوان کرایه مینی بوس وحق برنامه گروه برای هرنفر

همنوردان شرکت کننده در برنامه:

رجبعلی بهمنی : سرپرست برنامه ،تلفن تماس 09192280129

1- ارسلان قلی پور 2- پرویز قلی پور 3- یحیی شکری 4- احدرحیم زاده 5- عرفان قربانی 6- رضاعاکفیان 7- سعید سهیلی 8- صادق صالح زاده 9- دادجو 10-کریم جعفری

تهیه و تنظیم گزارش : آقای رجب علی بهمنی

عکس از : آقای رجب علی بهمنی

فروش این محصول به پایان رسیده است