جستجو
فیلتر ها
بستن

قله کول جنو و قله شاه تخت اشترانکوه خرداد 93

منطقه: ازنا_ لرستان تاریخ اجرای برنامه: 1393/03/14,15 تعداد همنوردان: 19 نفر سرپرست: آقای داود رضایی

QR-Code

طبق هماهنگی های انجام شده در روز سه شنبه قرار بر این شد که نفرات اعزامی صبح چهارشنبه ساعت 6 با چهار دستگاه سواری از اسلامشهر به سمت ازنا حرکت کنند و همین طور هم شد و بچه ها حدود ساعت 11 به ازنا رسیدند و پس از گذاشتن ماشینهایشان در پارکینگ با دو دستگاه ون ویک دستگاه وانت برای حمل کوله ها راهی روستای زیبای کمندان شدیم. از کمندان پس از نیم ساعت کوهپیمایی در کنار آب بر سر راه تونل برفی برای صرف نهار کوله ها رو زمین گذاشتیم، چون به اندازه کافی وقت داشتیم بعد از نهار عده ای از بچه ها برای دیدن تونل برفی راهی تنگه شدند پس از برگشت بچه ها، مسیر را ادامه دادیم تا سراب بهادر که بسیار پر آب و لذت بخش بود.

همچنان مسیر را ادامه دادیم در کنار آب، تا چشمه ناصر که در زیر پناهگاه بود (حدود 20 دقیقه تا پناهگاه) با موافقت بچه ها به دلیل شلوغ بودن پناهگاه و اطراف پناهگاه، همین جا را برای شب مانی انتخاب کردیم. شبی پر از ستاره و با هوای بسیار عالی گذراندیم و صبح ساعت 6:30 به آهستگی حرکت خود را آغاز کردیم و حدود ساعت 7 به پناهگاه سلیمانی رسیدیم. پس از سلام ، صبح بخیر با بچه های گیلان و ازنا در امتداد مسیر ایشان حرکت کردیم. پس از عبور از 2 یخچال مسیر بچه های ازنا و گیلان به سمت قله شاه تخت کج شد و هفت نفر از بچه های ما هم پشت سر ایشان راهی شدند وبقیه در حدود ساعت 9 پای تیغه کول جنو بودیم.اول تیغه کمی به بچه ها استرس وارد شده بود ولی کم کم بهتر شدند. و همزمان با ما که بر روی تیغه بودیم بچه های ازنا و گیلان و چندتائی از بچه های خودمان درگیر یخچال طولانی شاه تخت بودند که این یخچال از کف دره تا زیر قله با شیبی تند امتداد داشت. ما بر روی تیغه با سنگ درگیر شده بودیم، و بچه های دیگر روبروی ما بر روی یخچال شاه تخت با طناب همدیگر را حمایت می زدند و صعود می کردند و ساعت 11:30 پای بر قله نهادیم.

در حدود یک ساعت بالای قله ماندیم. پس از استراحت وتغذیه و گرفتن عکسهای یادگاری از پشت تیغه که برف و یخ می باشد فرود زدیم و به علت شیب تند و یخ بودن مسیر و نداشتن کرامپون مجبور شدیم طنابچه های بچه ها رو روی هم گره بزنیم و همدیگر را حمایت بزنیم (البته یک حلقه طناب 50 متری هم بچه های شاه تخت برده بودند) خلاصه بعد از چند طول طناب حمایت به سمت چپ تراورس کردیم وبه شصت خدا رسیدیم. در این نقطه هم با کمی دست به سنگ شدن، وارد یخچال شدیم. (نکته مهم اینکه در کول جنو هم باید با سنگ آشنایی داشته باشی هم با یخ وبرف و سعی کنید برای برگشت کرامپون همراه داشته باشید) در ساعت 16 هر دو گروه به چادرها در زیر پناهگاه رسیدیم. پس از صرف نهار و جمع کردن چادرها به سمت کمندان حرکت کردیم. وساعت 20:15 همگی به لطف خدا صحیح و سلامت به پای ماشینها رسیدیم. و بعد هم به شهر ازنا و همان شب بچه ها رهسپار اسلامشهر شدند.

اعضای شرکت کننده، (قله کول جنو): داود رضائی – ارسلان قلی پور- پرویز قلی پور- امیر آرزه- محمد حیدری- محمود ثقفی- افشین ثقفی- قاسم محمد نژاد- حسین کرم پور- خانم آرا- علی اصغر محمدی- علی روستا

اعضای شرکت کننده،(قله شاه تخت): حسن صحرائی- فرشاد پولادی- علی لک- خانم رستم آبادی- یحیی شکری- امیر ادیبی فرد- محمد ادیبی فرد

گزارش: داود رضایی

عکس: ارسلان قلی پور

 

طبق هماهنگی های انجام شده در روز سه شنبه قرار بر این شد که نفرات اعزامی صبح چهارشنبه ساعت 6 با چهار دستگاه سواری از اسلامشهر به سمت ازنا حرکت کنند و همین طور هم شد و بچه ها حدود ساعت 11 به ازنا رسیدند و پس از گذاشتن ماشینهایشان در پارکینگ با دو دستگاه ون ویک دستگاه وانت برای حمل کوله ها راهی روستای زیبای کمندان شدیم. از کمندان پس از نیم ساعت کوهپیمایی در کنار آب بر سر راه تونل برفی برای صرف نهار کوله ها رو زمین گذاشتیم، چون به اندازه کافی وقت داشتیم بعد از نهار عده ای از بچه ها برای دیدن تونل برفی راهی تنگه شدند پس از برگشت بچه ها، مسیر را ادامه دادیم تا سراب بهادر که بسیار پر آب و لذت بخش بود.

همچنان مسیر را ادامه دادیم در کنار آب، تا چشمه ناصر که در زیر پناهگاه بود (حدود 20 دقیقه تا پناهگاه) با موافقت بچه ها به دلیل شلوغ بودن پناهگاه و اطراف پناهگاه، همین جا را برای شب مانی انتخاب کردیم. شبی پر از ستاره و با هوای بسیار عالی گذراندیم و صبح ساعت 6:30 به آهستگی حرکت خود را آغاز کردیم و حدود ساعت 7 به پناهگاه سلیمانی رسیدیم. پس از سلام ، صبح بخیر با بچه های گیلان و ازنا در امتداد مسیر ایشان حرکت کردیم. پس از عبور از 2 یخچال مسیر بچه های ازنا و گیلان به سمت قله شاه تخت کج شد و هفت نفر از بچه های ما هم پشت سر ایشان راهی شدند وبقیه در حدود ساعت 9 پای تیغه کول جنو بودیم.اول تیغه کمی به بچه ها استرس وارد شده بود ولی کم کم بهتر شدند. و همزمان با ما که بر روی تیغه بودیم بچه های ازنا و گیلان و چندتائی از بچه های خودمان درگیر یخچال طولانی شاه تخت بودند که این یخچال از کف دره تا زیر قله با شیبی تند امتداد داشت. ما بر روی تیغه با سنگ درگیر شده بودیم، و بچه های دیگر روبروی ما بر روی یخچال شاه تخت با طناب همدیگر را حمایت می زدند و صعود می کردند و ساعت 11:30 پای بر قله نهادیم.

در حدود یک ساعت بالای قله ماندیم. پس از استراحت وتغذیه و گرفتن عکسهای یادگاری از پشت تیغه که برف و یخ می باشد فرود زدیم و به علت شیب تند و یخ بودن مسیر و نداشتن کرامپون مجبور شدیم طنابچه های بچه ها رو روی هم گره بزنیم و همدیگر را حمایت بزنیم (البته یک حلقه طناب 50 متری هم بچه های شاه تخت برده بودند) خلاصه بعد از چند طول طناب حمایت به سمت چپ تراورس کردیم وبه شصت خدا رسیدیم. در این نقطه هم با کمی دست به سنگ شدن، وارد یخچال شدیم. (نکته مهم اینکه در کول جنو هم باید با سنگ آشنایی داشته باشی هم با یخ وبرف و سعی کنید برای برگشت کرامپون همراه داشته باشید) در ساعت 16 هر دو گروه به چادرها در زیر پناهگاه رسیدیم. پس از صرف نهار و جمع کردن چادرها به سمت کمندان حرکت کردیم. وساعت 20:15 همگی به لطف خدا صحیح و سلامت به پای ماشینها رسیدیم. و بعد هم به شهر ازنا و همان شب بچه ها رهسپار اسلامشهر شدند.

اعضای شرکت کننده، (قله کول جنو): داود رضائی – ارسلان قلی پور- پرویز قلی پور- امیر آرزه- محمد حیدری- محمود ثقفی- افشین ثقفی- قاسم محمد نژاد- حسین کرم پور- خانم آرا- علی اصغر محمدی- علی روستا

اعضای شرکت کننده،(قله شاه تخت): حسن صحرائی- فرشاد پولادی- علی لک- خانم رستم آبادی- یحیی شکری- امیر ادیبی فرد- محمد ادیبی فرد

گزارش: داود رضایی

عکس: ارسلان قلی پور

 

فروش این محصول به پایان رسیده است