جستجو
فیلتر ها
بستن

پیام تسلیت به آقای محمد ایران نژاد

پیام تسلیت به آقای محمد ایران نژاد

QR-Code

محمد جان، در اندوه خبر از دست دادن پدر بزرگوارتان بودیم که با شنیدن درگذشت مادر گرامیتان در بهت نشستیم. "در سوگ آنان ما را هم شریک دانستن" نتوانیم گفت که به راستی از درک اندوهت عاجزیم. فقط بدان که دوستان و همنوردان تو نیز، هریک به غم های تو ناشادند و به امید روزهای شادت نشسته اند.

محمد جان، در اندوه خبر از دست دادن پدر بزرگوارتان بودیم که با شنیدن درگذشت مادر گرامیتان در بهت نشستیم. "در سوگ آنان ما را هم شریک دانستن" نتوانیم گفت که به راستی از درک اندوهت عاجزیم. فقط بدان که دوستان و همنوردان تو نیز، هریک به غم های تو ناشادند و به امید روزهای شادت نشسته اند.

فروش این محصول به پایان رسیده است