جستجو
فیلتر ها
بستن

قله کلکچال آذر 92

برنامه: قله کلکچال منطقه: تهران تاریخ اجرای برنامه: 1392/09/08 تعداد همنوردان: 17 نفر سرپرست: آقای حسن صحرایی

QR-Code

کُلَک‌چال نام یکی از کوه‌های شمال تهران است. ارتفاع قلهٔ کلک‌چال از سطح دریا، در حدود ۳۳۵۰ متر است. به اعتقاد برخی از مردم، کلک‌چال خانهٔ دیو سپید بوده‌است، ولی برخی دیگر کلک‌چال آمل را خانهٔ دیو سپید می‌دانند. در منظومه حماسی شبرنگ‌نامه، که در سده هفتم هجری و درباره رزم رستم با شبرنگ فرزند دیو سپید سروده شده، از نخستین نبرد رستم و شبرنگ در کُلَک‌چال، سخن رفته‌است.

چو پا بر فراز کلک چال کرد ز چنگ تهمتن رها یال کرد

گریزان شده پور دیو سپید تهمتن به رخش اندر آمد چو شید

کُلَک‌چال را یخچال پربرف هم معنی کرده‌اند. پَناهگاه کُلَک‌چال، یکی از پناهگاه‌های کوهنوردی در شمال تهران است.

ارتفاع این پناهگاه از سطح دریا، ۲۶۰۰ متر است. این پناهگاه سه مسیر دسترسی دارد: بوستان جمشیدیه، گلاب‌دره و دره وزباد. پناهگاه دارای تأسیسات آب و برق است و زیر نظر وزارت آموزش و پرورش اداره می‌شود. همچنین این مجموعه دارای چندین ردیف درختکاری بوده و امکاناتی از قبیل استخر، مسجد، بوفه، سرویس بهداشتی و غیره را دارا می‌باشد. نام دیگر این مجموعه اردوگاه دانش‌آموزی شهید باهنر است.این پناهگاه در سال ۱۳۳۹ و توسط سازمان پیشاهنگی ایران ساخته شد. در روی برج سفید آن، نام گروه‌های پیش‌آهنگی به چشم می‌خورد.

می‌توان از راه پیازچال، در پایان بهار، از کُلَک‌چال به دیگر پناهگاه‌های کوهنوردی مانند شیرپلا عزیمت نمود.

ساعت حرکت از سر نوری 5:20 صبح بود و در ساعت 6:40 به پارک جمشیدیه رسیدیم. بعد از مراسم معارفه اعضا و تعیین عقب دار و جلودار گروه، حرکت به سمت پناهگاه شروع شد و بعد از حدود 2 ساعت به پناهگاه رسیدیم. نیم ساعت صرف صبحانه طول کشید و بعد از آن به علت برفی بودن هوا و وزش باد شدید حرکت به سمت قله آغز شد و 13 نفر از اعضا توانستند در شرایط نامساعد آب و هوا در ساعت 13 قله را صعود کنند. بعد از گرفتن عکس به سمت پناهگاه حرکت کردیم و در ساعت 2:40 به پناهگاه رسیدیم و بعد از صرف ناهار، به سمت پائین حرکت کردیم و در ساعت 17 تمامی اعضای گروه به سلامت سوار مینی بوس شدند.

عکس و گزارش از حسن صحرایی

کُلَک‌چال نام یکی از کوه‌های شمال تهران است. ارتفاع قلهٔ کلک‌چال از سطح دریا، در حدود ۳۳۵۰ متر است. به اعتقاد برخی از مردم، کلک‌چال خانهٔ دیو سپید بوده‌است، ولی برخی دیگر کلک‌چال آمل را خانهٔ دیو سپید می‌دانند. در منظومه حماسی شبرنگ‌نامه، که در سده هفتم هجری و درباره رزم رستم با شبرنگ فرزند دیو سپید سروده شده، از نخستین نبرد رستم و شبرنگ در کُلَک‌چال، سخن رفته‌است.

چو پا بر فراز کلک چال کرد ز چنگ تهمتن رها یال کرد

گریزان شده پور دیو سپید تهمتن به رخش اندر آمد چو شید

کُلَک‌چال را یخچال پربرف هم معنی کرده‌اند. پَناهگاه کُلَک‌چال، یکی از پناهگاه‌های کوهنوردی در شمال تهران است.

ارتفاع این پناهگاه از سطح دریا، ۲۶۰۰ متر است. این پناهگاه سه مسیر دسترسی دارد: بوستان جمشیدیه، گلاب‌دره و دره وزباد. پناهگاه دارای تأسیسات آب و برق است و زیر نظر وزارت آموزش و پرورش اداره می‌شود. همچنین این مجموعه دارای چندین ردیف درختکاری بوده و امکاناتی از قبیل استخر، مسجد، بوفه، سرویس بهداشتی و غیره را دارا می‌باشد. نام دیگر این مجموعه اردوگاه دانش‌آموزی شهید باهنر است.این پناهگاه در سال ۱۳۳۹ و توسط سازمان پیشاهنگی ایران ساخته شد. در روی برج سفید آن، نام گروه‌های پیش‌آهنگی به چشم می‌خورد.

می‌توان از راه پیازچال، در پایان بهار، از کُلَک‌چال به دیگر پناهگاه‌های کوهنوردی مانند شیرپلا عزیمت نمود.

ساعت حرکت از سر نوری 5:20 صبح بود و در ساعت 6:40 به پارک جمشیدیه رسیدیم. بعد از مراسم معارفه اعضا و تعیین عقب دار و جلودار گروه، حرکت به سمت پناهگاه شروع شد و بعد از حدود 2 ساعت به پناهگاه رسیدیم. نیم ساعت صرف صبحانه طول کشید و بعد از آن به علت برفی بودن هوا و وزش باد شدید حرکت به سمت قله آغز شد و 13 نفر از اعضا توانستند در شرایط نامساعد آب و هوا در ساعت 13 قله را صعود کنند. بعد از گرفتن عکس به سمت پناهگاه حرکت کردیم و در ساعت 2:40 به پناهگاه رسیدیم و بعد از صرف ناهار، به سمت پائین حرکت کردیم و در ساعت 17 تمامی اعضای گروه به سلامت سوار مینی بوس شدند.

عکس و گزارش از حسن صحرایی

فروش این محصول به پایان رسیده است